MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI:
 
Unvan: turanogluoptik.com
Adres: Dumlupınar, Reşadiye Cd. 50/A, 52400 Fatsa/Ordu
Telefon: (0452) 423 66 69
E-mail: info@turanogluoptik.com
1.2.TÜKETİCİ:
 
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi : Telefon:
E-mail:
MADDE 2– KONU
Bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, TÜKETİCİ’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TÜKETİCİ’nin bilgilendirilmesi ve tarafların hak ve yükümlülükleri hakkındadır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEME
 
3.1. Ürün ile ilgili Vergiler Dahil Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.
 

 

Ürünün adı ve temel nitelikleri Adet Satış fiyatı (KDV dahil toplam Türk Lirası) Vadeli Satış Fiyatı (KDV dahil toplam) Kargo ücreti

 

3.2. Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim) 

3.2.1. Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

3.2.2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve turanogluoptik.com bilgisi olması durumunda bu kampanyalar hakkında sayfasında bilgi verecektir.

3.2.3. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir.

3.3. Vadeli Satışlar

Vadeli satışlar sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılmaktadır. İlgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmek TÜKETİCİ’nin sorumluluğundadır. TÜKETİCİ ilgili mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ile kendisi arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kapıda Ödeme Servisi

Kapıda ödeme servisi kargo şirketi tarafından sağlanan bir ödeme seçeneğidir. Bu servis için kargo şirketi ücret tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye iade edilecektir.TÜKETİCİ kapıda ödeme seçeneğini tercih etmesi halinde işbu ücret ile sorumlu tutulacaktır. TÜKETİCİ bu prosedürü okuduğunu, kapıda ödeme seçeneğini tercih etmesi halinde bu ücrete katlanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. İade Prosedürü


3.5.1. Kredi Kartına İade Prosedürü

 

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi durumunda ya da Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır. turanogluoptik.com Banka’ya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka’nın TÜKETİCİ’ye geri ödemeyi hangi şekilde yapacağı Banka il TÜKETİCİ arasındaki sözleşmesel ilişkiye tabi olup TÜKETİCİ Banka’nın kendisine yapacağı geri ödemenin şekli konusunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kart ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda turanogluoptik.com, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani turanogluoptik.com bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani turanogluoptik.com ilgili tutarı Banka’ya nakden ya da mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, turanogluoptik.com web sitesinin Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

3.5.2. Kapıda Ödemede İade Prosedürü

Kapıda ödeme servisi kargo şirketince sağlanan bir ödeme seçeneğidir. Bu servis için kargo şirketi ayrıca ücret tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde SATICI tarafından TÜKETİCİ’ya iade edilecektir.

3.6. Teslimat Şekli ve Adresi:

Adres:

Dumlupınar, Reşadiye Cd. 50/A, 52400 Fatsa/Ordu

Teslim Edilecek Kişi:

Turanoğlu Optik

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile TÜKETİCİ’nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslimat anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler TÜKETİCİ’ye aittir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak sipariş aşamasında turanogluoptik.com internet sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formunun içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.2. Sözleşme konusu ürünün; TÜKETİCİ tarafından, gösterdiği adreste kendisinden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilmesi istenmiş ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından onaylanmış olması ve bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü üç (3) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. TÜKETİCİ ürünü tarafına teslim eden kargo firması aracılığıyla ücretsiz olarak SATICI’ya gönderebilir.

4.6. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden veya garanti belgesi olmaksızın satılan ürünlerden ayıplı, arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için  SATICI’ya gönderilebilir. Onarım kapsamında öngörülen taşıyıcı kargo firması, sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup onarım için belirttiğimiz işbu firma aracılığı ile malın gönderilmesi halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Aksi halde kargo ücretinden TÜKETİCİ sorumludur.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1. Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.5.2. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise; SATICI, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, tüketiciye iade edilecek bedelden tahsil edecektir

5.4. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, iade için belirttiğimiz işbu firma aracılığı ile malın geri gönderilmesi halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Aksi halde kargo ücretinden TÜKETİCİ sorumludur.

5.5. Vergi Usul Kanununun 385. Sıra nolu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinizin yapılabilmesi için, tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

5.6. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri aşağıdaki şekildedir.

Adres : Dumlupınar, Reşadiye Cd. 50/A, 52400 Fatsa/Ordu

e-mail : info@turanogluoptik.com

5.7. TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde varsa malın TÜKETİCİ’ye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma bildirimini takip eden on (10) gün içinde TÜKETİCİ, malı SATICI’ya iade etmek zorundadır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞIHALLER
 Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz: 

6.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

6.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

6.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

6.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

6.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

6.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
7.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan Alacaklının Temerrüdü ve Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi (7) günlük süre verecektir. Edimin bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf temerrüde düşmüş kabul edilecek ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini veya sözleşmeden dönerek malın veya bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. 

7.2. turanogluoptik.com web sitesinin işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler olması veya nakliyeyi engelleyen salın hastalık, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürün süresi içerisinde teslim edilemez ise; TÜKETİCİ, turanogluoptik.com web sitesinin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Yukarıda sayılan ve benzeri mücbir sebeplerin olması durumunda TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on dört (14) gün içerisinde kendisine ödenir.TÜKETİCİ kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmış olması durumunda kredi kartına iade için yukarıda anlatılan prosedürü, mücbir sebep nedeniyle ürünün teslim edilemediği durumda bedel iadesi için de kabul eder.

MADDE 8-  ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME
 
Bu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere göre TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki veya TÜKETİCİ’nin yerleşim yerindeki veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında il/ilçe tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
MADDE 9 – SON HÜKÜMLER 

TÜKETİCİ, turanogluoptik.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimata ilişkin ön bilgileri ve bu Sözleşmenin içeriğini okuyup bilgi sahibi olduğunu; bu Sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğini ve yazılı olarak gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

SATICI: turanogluoptik.com 

TÜKETİCİ:

Tarih: